Showing all 9 results

Kẹo cai thuốc lá được xem là giải pháp cứu cánh cho quá trình cai thuốc lá, làm tăng hiệu quả khi bỏ hút thuốc. Kẹo cai thuốc 2mg được dùng cho cấp độ hút thuốc lá trung bình và ít, kẹo nicorette 4mg cai thuốc lá cho người hút thuốc lá nặng trên 20 điếu trong ngày

Giảm giá -18%
1,150,000 VNĐ 945,000 VNĐ
Giảm giá -10%
Giảm giá -18%
1,150,000 VNĐ 945,000 VNĐ
Giảm giá -29%
Giảm giá -8%
1,790,000 VNĐ 1,650,000 VNĐ
Giảm giá -7%
1,780,000 VNĐ 1,650,000 VNĐ
Giảm giá -13%
1,250,000 VNĐ 1,090,000 VNĐ
Giảm giá -5%